5 mars -24

Facebook har bekymmer, inte specifikt vår grupp! Det är inte vår grupp som blivit avstängd , utan stora delar av Facebook ligger ner. Facebook är online igen!

Reservsida

Facebook är en fantastisk möjlighet. Plattformen har gett och ger många ett utrymme för att “fritt” dela information på nätet – så länge informationen stämmer med Facebooks intentioner ja… Men vad händer när användarna sträcker sig utanför Facebooks egna regler, som ju inte bygger på yttrandefrihet utan på egna normer. Vad händer när man börjar … Läs mer