Reservsida

Facebook är en fantastisk möjlighet. Plattformen har gett och ger många ett utrymme för att “fritt” dela information på nätet – så länge informationen stämmer med Facebooks intentioner ja… Men vad händer när användarna sträcker sig utanför Facebooks egna regler, som ju inte bygger på yttrandefrihet utan på egna normer.

Vad händer när man börjar diskutera HBTQ,  eller vaccin, eller NWO (New World Order). Vi vet inte, men vi börjar ana. Därför finns nu denna “reservsida”. Skulle något hände vår grupp på Facebook, kan du alltid besöke denna sida 316.nu, för att få besked om vad som pågår.